Mittvaccin Journal erbjuder journalsystem, påminnelsetjänster och kassasystem för vaccinationer och dess hantering.

Säkert och effektivt

Mittvaccins Journal möjliggör för patienterna att själva boka tider, fylla i hälsodeklarationer samt resmål online. När tiden är inne för nästa dos, skickas påminnelser automatiskt via SMS och e-post. Erfarenheter visar att systemet ökar patientsäkerhet, samt effektiviserar administration och ger möjlighet till bättre dokumentation och uppföljning av vaccinationsverksamheten.

Reserådet & Svar igår

Reserådet samt tjänsten Svar igår och är integrerade i Mittvaccin Journalsystem. I vaccinationsflödet får personalen rekommendationer i realtid direkt ifrån Reserådets vaccinationsdatabas.

Ökad lönsamhet

En smidig hantering vid varje besök innebär inte bara nöjda patienter. Det gör också att du kan ta hand om fler patienter än tidigare, vilket på sikt resulterar i ökad lönsamhet. Systemets påminnelsetjänst, där både sms och mail kan skickas ut, möjliggör också att på ett både enkelt och kostnadseffektivt sätt driva patienten tillbaka till din mottagning. Statistik visar att påminnelser ökar återbesöken med upp till 25 %.

Patient Appen - för livet

Patientappen Mittvaccin är nu under uppbyggnad och lanseras under våren 2019. Läs mer här om framtiden för vaccinationer och en säkrare hantering.

Kassasystem

Mittvaccin kan kompletteras med ett kassasystem som är godkänt av Skatteverket. Vacciner och artiklar förs automatiskt över från journalen till kassan samt lagerhantering av vacciner, produkter och batchnummer. Kunder och företagskunder kan selekteras ut till fakturaunderlag i Excel.

CE-märkning

Vårt system är CE-märkt vilket betyder att tillverkaren uppfyller de säkerhetskrav som EU ställer på medicintekniska produkter.

ce