Mittvaccin Journalsystem är ett marknadsledande CE-märkt journalsystem för vaccination. Systemet är internetbaserat. Det kompletterar befintliga patientjournalsystem och används inom flera ledande vaccinationsmottagningar.

Snabbt och effektivt

Med MittVaccins Journalsystem kan du som vacccinatör bedriva en såväl säkrare som effektivare och mer lönsam verksamhet. Via systemet bokar din patient själv in en vaccinationstid (eller endast en hälsodeklaration för senare drop in). Här fyller han/hon sedan i en komplett hälsodeklaration, samt var och hur länge han/hon ska resa. Utifrån det som patienten uppger utläser systemet vad som bör och inte bör vaccineras. När patienten väl är på plats hos dig på mottagningen är således all information redan ifylld. Du har fått en tydlig överblick över patientens behov och vilka rekommendationer som är aktuella. Detta genererar i en effektiv hantering av alla dina vaccinationer.

Reserådet & Svar igår

Lars Rombo är ansvarig för Reserådet samt tjänsten Svar igår som är integrerade i Mittvaccins Journalsystem. I vaccinationsflödet får personalen rekommendationer i realtid direkt ifrån Reserådets vaccinationsdatabas.

Säkrare

Vaccinationssystemet ökar patientsäkerheten ur flera perspektiv. En första kvalitetssäkring är dess CE-märkning. En ytterligare trygghet är den patientriskanalys som hälsodeklarationen genererar. Här får du omgående upp rekommendationer och guidelines om vad, och vad du inte, bör vaccinera. All registrering  fylls i elektroniskt av din patient i förhand och inte manuellt på mottagningen vilket minskar risken för fel. Lars Rombo, som är adjungerad professor i infektionssjukdomar och särskilt resemedicin, är medicinsk ansvarig för systemet.